Какво е COLWAY?

Ние сме най-симпатичната неправителствена организация в историята на Полша. Това е леко самохвалство, тъй като все пак работим за печалба, но вече повече от десетилетие сме необикновено ефикасни – преди всичко за печалбите и ползите на тези, които се присъединиха към нас! Разполагаме с продукт, за който мечтаят милиарди хора. Наистина някои трябва да бъдат информирани и убедени, но въпреки това с Натуралния Колаген и неговите производни е много по-лесно да правиш бизнес, отколкото със стотици други стоки!

Този продукт е 100% полско откритие, а този бизнес е 100% полски капитал и полска душа! Натуралният Колаген и козметиката, базирана на рибения колаген, се произвеждат изключително за COLWAY. Няма друг начин да се снабдите с нашите продукти освен от Дистрибутор на COLWAY или от представителството на COLWAY в България.

Основателите на COLWAY събраха всички критични мнения за организацията и практиката на MLM-бранша и направиха сериозни изводи. Така те създадоха ултралиберален маркетинг с човешко лице, приятелски към участниците, свободен от всякакви капани и измами.

Какви са разликите между мрежата COLWAY и другите МЛМ-организации:

  • Участници в нашата мрежа могат да бъдат и търговски обекти, които приемат нашите правила, електронни магазини, аптеки...
  • COLWAY от никого не изисква изключителна лоялност.
  • Търговските отстъпки са много високи.
  • Не налага никакви принуждения за покупки.
  • Не изисква реализирането на определен оборот в определено време.
  • Няма никакви стартови пакети, нито членски внос за участие или за подновяване на договора, както и други трикове.
  • Няма никакви „деградации”, понижения или санкции, свързани с временна пасивност на дистрибутора.
  • Няма никаква - титуломания, черти на пирамида или секта.
  • Правилата са прости и винаги се интерпретират в полза на дистрибуторите.
  • Началото не изисква инвестиции.

Двамата президенти на Соlway - Ярослав Зих и Маурици Турек