Маркетингът на COLWAY

Не ви предлагаме сложна стълбица към успеха. Нашата мрежа, без титуломания („директори“, „вицепрезиденти“, „диаманти“, „палми“, „орхидеи“ и т.н.), предвижда само две стъпала в кариерата – Дистрибутор и Мениджър. Първият печели от търговията с продуктите, Вторият снабдява с продукти своята структура и печели комисиони от нейния оборот.

Включване в мрежата на Colway осигурява:

 • Право на купуване на колагенови продукти в произволни количества с отстъпка 25%
 • Право на създаване на собствена група от консуматори-дистрибутори
 • Право на мениджърска номинация най-късно след постигането на оборот от 5001 лв.

Дистрибуторът има право на следните отстъпки от клиентските цени на Colway:

 • 25% - след записването в мрежата на Colway Bulgaria
 • 30% - след постигане в неопределено време равнище на покупките от 1501 лв. по цени на дребно
 • 35% - след постигане в неопределено време равнище на покупките от 3001 лв. по цени на дребно
 • 40% - след постигане в неопределено време равнище на покупките от 4501 лв. по цени на дребно

Системата е много проста. Дистрибуторът трупа оборот от своите покупки и от покупките на дистрибуторите, които е записал под себе си. Без срокове и обеми. И забележете – оборотът се начислява по цени на дребно, а дистрибуторът плаща със съответната отстъпка. Така дистрибуторът се изкачва бързо по стълбичката, която води към позицията на мениджъра. Той има силна мотивация да се изкачи на мениджърска позиция, тъй като едва на нея започва да получава пасивен доход – най-важното в МЛМ.

Вече си Мениджър

Оборотът от 5001 лв. в неопределено време дава на Дистрибутора мениджърска номинация. Така получава правото да получава комисиони от оборота на своята структура, изплащани от Colway всеки месец. Мениджърският статут дава следните права:

 • Закупуване на продукти от Colway Bulgaria с 40% отстъпка
 • Получава комисиони от оборота на седем поколения мениджъри под него
 • Взема самостоятелни решения за разпределяне на месечния оборот на групата
 • Има право да номинира за мениджъри други дистрибутори от своята структура
 • Организира информационни срещи и обучения за продуктите и бизнеса

Комисиони се изплащат на Мениджъра при условие, че през изтеклия месец има покупки за най-малко 1501 лв. по цени на дребно (т.н. месечна квалификация). Тя му дава правото на следните проценти от оборота на Мениджърите в неговата структура: Първо поколение – 7%, Второ поколение – 5%, Трето поколение – 3%, Четвърто поколение – 3%, Пето поколение – 2%, Шесто поколение - 2%, Седмо поколение – 1%.

Допълнително условие е Мениджърътда разполага под себе си със „свои“ мениджъри. От техния брой зависи до кое ниво поколение ще може да се възползва.

Този материал е само сборник от основни информации. Да ти помогне в решението дали да се присъединиш към нас. И ако кажеш „Да“ – приемаме те сърдечно. Но ще трябва още много да научиш. Да питаш непрекъснато в офиса на Colway Bulgaria. Да участваш в нашите информационни срещи и обучения. Да следваш тези, които имат успех. Ако смяташ, че това не е за теб – няма лошо. Продължавай да купуваш колагеновите продукти с 40% и да се радваш на тези фантастични продукти!